كدخبر: ۷۸۷
تاريخ انتشار: ۲۹ دي ۱۳۸۹ - ۱۳:۵۱
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
فضای جمعی/ ایما بوشهری
معیارهای حاکم بر‌ مکان‌یابی فضاهای جمعی‌ در شهر پکن
به نظر می‌رسد در گذشته مکان‌یابی فضاهای جمعی در شهر پکن تابع معیارهایی نظیر موقعیت جغرافیایی آنها، امکان دسترسی به مراکز مهم سیاسی و مذهبی و ... بوده است ولی امروزه این معیارها به معیارهایی نظیر توجه به حضور شهروندان، سرزندگی، دسترسی به حمل و نقل عمومی، حضور فعالیت‌ها و کاربری‌های مجاور آنها و مواردی از این دست تغییر یافته است.
‌بررسی دو نمونه موردی: میدان تیان ‌آن‌ من و‌The place

نویسنده: ایما بوشهری /کارشناس معماری
مشاور : محمد صالح شکوهی/پژوهشگر دکترای شهرسازی-دانشگاه تهران
استاد راهنما : دکتر سید امیر منصوری/استادیار دانشگاه تهران
...
eima65@yahoo.com
saleh.shokouhi@gmail.com

بیان موضوع
فضاهای شهری در بخش های مختلف پکن، با کارکردهای متفاوت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پذیرای حضور شهروندان این شهر و همچنین گردشگران داخلی و جهانگردان هستند. سؤال اینجاست که آیا مکان‌یابی فضاهای جمعی و میادین در شهر پکن دارای معیارهای مشخصی است؟ و اگر هست آیا این معیارها در طول زمان درحال تغییر هستند؟
فرضیه
به نظر می‌رسد در گذشته مکان‌یابی فضاهای جمعی در شهر پکن تابع معیارهایی نظیر موقعیت جغرافیایی آنها، امکان دسترسی به مراکز مهم سیاسی و مذهبی و ... بوده است ولی امروزه این معیارها به معیارهایی نظیر توجه به حضور شهروندان، سرزندگی، دسترسی به حمل و نقل عمومی، حضور فعالیت‌ها و کاربری‌های مجاور آنها و مواردی از این دست تغییر یافته است.
نتیجه احتمالی
در شهرهای گذشته به فرم هندسی و جهات اصلی توجه خاصی مبذول می شده است. کل شهر در اطراف یک نقطه‌ی مرکزی که همان مقر شاه یا حاکم بوده، شکل می‌گرفته است. فضاهای جمعی به مثابه فضایی برای کنترل نظامی و سیاسی مردم بوده و اهالی شهر را نه شهروند بلکه به عنوان ابزار می پنداشتند و تا هنگامی که حکومت به آنها اجازه می داد می توانستند حضور داشته باشند. محل قرارگیری فضاهای جمعی تابع معیارهایی برای نشان دادن اقتدار و عظمت نظام سیاسی حاکم بوده است در حالیکه این معیارها در طول زمان و تحت تاثیر نفوذ فرهنگی غرب به این منطقه تغییر یافته و محل اجتماع مردم به محلی برای نشان دادن علائق شهروندان، حقوق آنها و نقشی که آنها در امور شهری ایفا می‌کنند تبدیل گردیده است و در نتیجه معیارهای حاکم بر مکان یابی آن نیز با توجه به فاکتورهای نظیر پویایی و سرزندگی فضای شهری، قابلیت دسترسی همگانی، حضور فعالیت ها و کاربریهای متناسب و امثالهم شکل گرفته است.
کليدواژگان : معیار، مکان‌یابی، تیان‌آن‌مین، The Place

*این مقاله برگرفته از سفر علمی پژوهشکده نظر به چین، در تابستان 1389 است.
* نام:
ايميل:
* نظر: