كدخبر: ۸۱۶
تاريخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
باغ سازی/ مهرداد سلطانی
باغ سازی در چین
باغ چینی که گاهی آن را باغ مکتبی و یا باغ ساده نیز می نامند، مهم ترین عنصر در شناخت اصول زیبایی شناسی معماری منظر سرزمین چین است.
نویسنده : مهرداد سلطانی/ پژوهشگر دکتری معماری دانشگاه تهران
استاد راهنما : دکتر سید امیر منصوری/استادیار دانشگاه تهران
m_soltani@znu.ac.ir


چکیده
سرزمین پهناور چین خاستگاه یکی از قدیمی ترین و دست نخورده ترین تمدن های بشری است که جنبه های مختلف آن را می توان در آداب و رسوم و هنر مردمان آن جست. در این میان باغ چینی که گاهی آن را باغ مکتبی و یا باغ ساده نیز می نامند، مهم ترین عنصر در شناخت اصول زیبایی شناسی معماری منظر سرزمین چین است. این مقاله نه دنبال بیان یکی ویژگی های باغ سازی چینی و یا اثبات موضوعی خاص، بلکه در صدد شناساندن ماهیت کلی باغ چینی از طریق توضیح و تحلیل خصوصیات مترتب بر آن است.
لذا در روند شناخت باغ سازی چین، موضوعاتی چون خاستگاه و پیشینه ی تاریخی باغ، مفاهیم باغ، گونه شناسی، اصول باغ سازی و وجه تمایز آن با نمونه های مشابه مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
کلید واژگان: باغ، باغ چینی، معماری منظر.

*این مقاله برگرفته از سفر علمی پژوهشکده نظر به چین، در تابستان 1389 است.
* نام:
ايميل:
* نظر: