كدخبر: ۸۷۱
تاريخ انتشار: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۴
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
مبانی نظری منظر / فرشاد کازرونی
گورستان و معماري منظر
گورستان نيوبيبرگ با در نظر گرفتن جوانب گوناگون طراحی منظر، شکل گرفته است و يکی از اهداف اصلی در طراحی آن حفظ منظر کوهستانی و طبيعی از طريق حداقل دخل و تصرف در سايت و همچنين استفاده از گونه‌های گياهی مرتبط با اين منطقه است.
گورستان‌ها به لحاظ تاريخي، فرهنگي، معماري و باستان‌شناختي منابع باارزشي به شمار مي‌روند. فضای گورستان نه فقط برای مردگان، بلکه برای زندگانی است که مردگان تنها سوژه‌هاي آنها قلمداد مي‌شوند. اين فضاها که زماني بخش مهمي از بن‌مايه‌هاي زيستگاه‌هاي بشري بوده‌اند و به عنوان فضاهايي مانا در خدمت فعاليت‌هاي آیيني، فرهنگي و مذهبي قرار داشته‌اند، اهميت خود را از دست داده و به صورت لکه‌هاي متروک و فاقد حيات در شهرها پديدار شده‌اند. اما سؤالات اصلي در اينجا مطرح مي‌شود که آيا واقعاً بايد به گورستان‌هاي باقيمانده در فضاي امروزي شهرها به صورت يک معضل در ساختار آنها نگاه شود؟ و آيا نمي‌توان اين گورستان‌ها را به حيات پوياي شهري بازگرداند؟
اين مقوله نياز به تغيير نگاه دارد، چراکه اين فضاها مي‌توانند داراي امکانات بالقوه بسيار بالا و نقش‌آفرين در شهرها باشند. در حال حاضر يکي از مشکلات فعلي شهرهاي ما ميزان تراکم بالاي ساخت و کمبود فضاهاي باز شهري است. گورستان‌ها با توجه به ويژگي مانايي خود مي‌توانند در غالب فضاهايي باز و سبز نقش مهمي را در حوزة اکولوژیک شهري ايفا نمايند و خود اين امر باعث کنترل توده و فضا در شهرها مي‌شود؛ از سويي ديگر با ساماندهي مناسب و باز‌زنده‌سازي مي‌توان کارکردهاي آیيني، فرهنگي و گردشکري را که در ذات گورستان‌ها نهفته است، دوباره رونق بخشيد و آنها را در غالب مراکز يادماني به پارک موزه‌ها، باغ مشاهير و مراکز فرهنکي تبديل نمود که اين امر نيز خود کمک به افزايش کيفيت بافت‌هاي پیرامون اين فضاها دارد. از اين حيث گورستان‌ها مي‌توانند در زمينة پايداري شهرها از جنبه‌هاي گوناگون توسعة شهري، اکولوژیکي، اجتماعي و فرهنگي بسيار اثرگذار باشند.
بدين منظور براي دست‌يابي به این اهداف نياز به همکاری تخصص‌هاي گوناگون در حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، شهرسازي و... است. رشته معماري منظر مي‌تواند نقش مهمي را در تحقق اهداف فوق ايفا نمايد. در واقع هنر منظرآرايي با هدف افزايش کيفيات محيطي و ساماندهي گورستان‌هاي قديمي مي‌تواند در باز‌ زنده‌سازي اين فضاها اثر گذار باشد. در اين زمينه مي‌توان مثال‌هاي بيشماري را برشمرد که در اين‌جا به «گورستان جديد نيوبيبرگ» در آلمان اشاره مي‌نماییم تا اهميت و تأثير استفاده از دانش معماري منظر و رشته‌هاي مرتبط با آن در طراحي يک گورستان جديد مشخص شود.


سايت گورستان جديد نيوبيبرگ
گورستان نيوبيبرگ (Neubiberg)
گورستان نيوبيبرگ با در نظر گرفتن جوانب گوناگون طراحی منظر، شکل گرفته است و يکی از اهداف اصلی در طراحی آن حفظ منظر کوهستانی و طبيعی از طريق حداقل دخل و تصرف در سايت و همچنين استفاده از گونه‌های گياهی مرتبط با اين منطقه است. اين گورستان از قسمت‌های گوناگونی تشکيل شده است که طراحی هر بخش بر اساس ويژگی‌های خاصی صورت گرفته است.
در انتهای جنوبی گورستان برکه طويلی قرار دارد که به يک تپه منتهی می‌شود. اطراف اين برکه با ياس آبی و زنبق پوشيده شده است.
رديف مقابری که در محوطه قرار دارند به گونه‌ای متفاوت طراحی شده‌اند که دارای شخصيت مستقلی شوند. اين امر با هماهنگ کردن بته‌هايي به رنگ‌های آبی، قرمز و طلايي تشديد می‌شود و از طريق نوارهای ايجاد‌شده از کاشت اين گياهان و قرارگيری هندسی مقابر، محوطه ميانی گورستان به ديوارهای نگهداری خاکستر متوفيان در شمال سايت متصل می‌شود. گياهان اين بخش عبارت است از اسطوخودوس، آويشن و گل ناز.
در غرب و در پايين‌ترين نقطه، نهر آبی وجود دارد که اطراف آن توسط گياهان بادوام محلی پوشيده شده است.
در تمام راه‌هايي که به گورستان منتهی می‌شوند درختان افرا، بلوچ و ليمو کاشته شده است. درختان ميوه که در رديف سنگ‌مزارها قرار گرفته‌اند، تغيير فصول را يادآور می‌شوند. در لبة هر رديف از سنگ‌مزارها، فضاهای آرامی که تحت سايه درختان گردو قرار دارند نيز ديده می شوند. آبنماهای ساخته‌شده از سنگ آهک نيز در اين گورستان به چشم می‌خورند که توسط «کريستين هينگ» ، مجسمه‌ساز معروف طراحی شده است. در کل همان‌طور که اشاره شد، طراحی اين قسمت از گورستان با تکيه بر اصول منظرسازی و بهره‌گيری از عناصر طبيعی منجر به ساماندهی خلاق محيط شده و تصويري متفاوت از گورستان را ايجاد کرده است.


چشم انداز تپه از کنار برکه


چشم انداز تپه از کنار آبنما

نویسنده : فرشاد کازروني/ کارشناس ارشد معماري منظر
مأخذ : ص 10-11 ماهنامه تخصصی منظر ، شماره ششم ، اردیبهشت1389.
* نام:
ايميل:
* نظر: