كدخبر: ۹۱۳
تاريخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۱:۰۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
سفر پژوهشی چین/ طاهر آبادی
دین چینی
لسفه و دین چینی مبتنی بر نظریات و تعالیم لائوتزه، کنفسیوس است که هیچ کدام ازآنان پیامبرانی الهی نبوده اند و خودشان نیز چنین ادعایی نداشته اند . این دو تن که تقریبا هم عصر و در حدود 500 ق م میزیسته اند زندگیشان با ترک زندگی و زن و همسرانشان همراه بوده است.
دینی غیر الهی، محافظه کارانه ، در خدمت امپراتوران
نویسنده : دانش طاهر آبادی/کارشناس ارشد معماری
استاد راهنما : سید امیر منصوری/ استادیار دانشگاه تهران
...
Danesh_taher@yahoo.com

بیان موضوع
شعایر گذر یعنى تولد، بلوغ، ازدواج، مراسم کفن و دفن و چرخه سالیانه جشن هاى تقویمى، به طور سنتى، دین چینى را تعریف مى کند. در چین، عضویت در گروه اجتماعى با شرکت در شعایر گذر و جشن هاى سالیانه به ثبوت مى رسد، نه با تأیید عقلانى مجموعه اى از کتاب مقدس وحى شده. بنابراین، دین چینى ماهیتى فرهنگى دارد، نه کلامى. زونگ ـ جیائو،واژه اى که در چین براى دین به کار مى رود، که عموم مردان و زنان چینى، به طور سنتى، از آن سه چیز را قبول دارند: نظام اخلاق کنفوسیوسى براى زندگى عمومى؛ نظام تائویى شعایر و نگرش به طبیعت؛ و مفاهیم نجات گرایانه بودایى که با زندگى دیگر سر و کار دارند. سه تعلیم بودایى، تائویى و کنفوسیوسى، به مثابه سه خدمتگزار به ایمان و نیازهاى توده مردم و تکمیل نظام اجتماعى عمل مى کنند. آیین کنفوسیوس شعایر گذر و خصلت هاى اخلاقى در زندگى عمومى را تنظیم مى کند؛ آیین دائو جشن هایى را که در جامعه روستایى و شهرى برپا مى شود، تنظیم مى کند و بیماران را شفا مى دهد؛ آیین بودا با تدارک دیدن آیین هاى سوزاندن جسد براى مردگان و پناه از مصایب جهان براى خستگان، احساس همدردى با زندگى فعلى و نجات در زندگى بعدى را عرضه مى کند. اما چینیان عموما مى گویند که این سه دین به منشأ مشترکى (سان جیائو کویى یى) برمى گردند که در عصر جدید به این معناست که درحقیقت، کارگزاران یا کاهنان سه دین به نیازها و باورهاى توده مردم چین وابسته اند، و در مقام خدمتگزاران به مردم، به معنى و معاش زندگى خویش دست مى یابند. بنابراین دین جشنى به وسیله مردم و براى مردم است.
فرضیه
فلسفه و دین چینی مبتنی بر نظریات و تعالیم لائوتزه، کنفسیوس است که هیچ کدام ازآنان پیامبرانی الهی نبوده اند و خودشان نیز چنین ادعایی نداشته اند . این دو تن که تقریبا هم عصر و در حدود 500 ق م میزیسته اند زندگیشان با ترک زندگی و زن و همسرانشان همراه بوده است. نقطه مشترک نظریات این دو دعوت انسان به میانه روی در کارهاست و هیچ کدام از آنان غایت متعالی و شورانگیز برای بشر قایل نیستند. تعالیم تائو راهکار ی به غیر از انکار برای اصلاح جامعه ندارد و نهایت تعالیم کنفسیوس نیز رعایت آداب رفتاری و اطاعت از سلسله مراتب خانوادگی و اجتماعی است. به عبارتی فلسفه چینی ضمن تشویق به رعایت قوانین موجود و تلاش برای تثبیت آن و یا نهایتا انکار آن وظایف اجتماعی خاصی برای پیروان خود ندارند که این امر بهترین ابزار در دست حاکمان برای برقراری نظم اجتماعی و حکومت بر مردم بوده است.
کليدواژگان : فلسفه چین، دین چینی، کنفسیوس، تائو

*این مقاله برگرفته از سفر علمی پژوهشکده نظر به چین، در تابستان 1389 است.
* نام:
ايميل:
* نظر: