كدخبر: ۹۱۶
تاريخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۸۹ - ۰۹:۴۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
سفرهای پژوهشی / حمیدرضا صالحی
توسعه نسبی؛ پیامد اعطای سهم حداقلی مردم
باتوجه به سرعت توسعه و ساخت و ساز کشور چین، به نظر می رسد در صورت ادامه این روند در چند سال آینده، پکن در جهت حذف بافت‌های فرسوده و جایگزین کردن بافت های نوساز گام بردارد.
نویسنده: حمیدرضا صالحی/ کارشناس عمران
مشاور: رضا کسروی/ کارشناس ارشد معماری منظر
استاد راهنما: سید امیر منصوری/ استادیار دانشگاه تهران
...
آدرس پست الکترونيکي نویسنده: Hamidreza.salehi65@gmail.com
آدرس پست الکترونيکي مشاور: kasravi_r@yahoo.com

در سال 1979 با شروع اصلاحات در داخل حکومت کمونیستی چین سیاست‌ درهای باز از سوی دولت چین پی‌گرفته شد. در پی این اصلاحات، توسعه با سرعت بالا در داخل کشور شروع شد.یکی از زمینه‌های توسعه، شهر و توسعه کالبدی آن بود.شهر پکن به عنوان پایتخت این کشور شاهد بوجود آمدن لکه های نوسازی به صورت پراکندهاست. باگذر زمان بافت‌های فرسوده به صورت گسترده تخریب و بناهای جدید جایگزین آن شده است. باتوجه به سیاست‌های درهای باز اقتصادی بعد از اصلاحات، انواع و سلیقه‌ها را در داخل این نقاط نوسازی شده قابل تشخیص است. تضاد موجود بین این نوسازی ها و زندگی مردم در بافت فرسوده همچنان تضادی قابل درک است. اما مردم توانسته‌اند با توجه به سیاست‌های اقتصادی جدید در پیشرفت اقتصادی سهمی حداقلی پیدا کنند و درآمد خود را به صورت نسبی بالا ببرند. باتوجه به سرعت توسعه و ساخت و ساز کشور چین، به نظر می رسد در صورت ادامه این روند در چند سال آینده، پکن در جهت حذف بافت‌های فرسوده و جایگزین کردن بافت های نوساز گام بردارد. تضاد بین بافت نو کهنه پس از استقلال کشور ترکمنستان در شهر عشق آباد نیز به قابل مشاهده است. ناحیه‌ای در شهر کاملاً تخریب شده و ساختمان‌های مدرن در آن ساخته شده است. به نظر می رسد، تضاد ایجاد شده در عشق آباد، همیشگی است و هیچگاه این توسعه به بخش فرسوده رسوخ نمی‌کند و مردم نمی‌توانند سهمی از آن داشته باشند. این نوع توسعه به دلیل آنکه کاملا توسط دولت اعمال می شود و اجازه وارد شدن سلیقه های مختلف (دخالت مردم) را نمی دهد در همین مرحله متوقف خواهد بود. اتفاقی که در پکن، مرحله به مرحله از بافت‌های جزئی شروع شده و به بافت‌های وسیع سرایت کرده است.
کليدواژگان : توسعه، اقتصاد، شهر، کالبد

*این مقاله برگرفته از سفر علمی پژوهشکده نظر به چین، در تابستان 1389 است.
* نام:
ايميل:
* نظر: