كدخبر: ۹۱۸
تاريخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۵:۱۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
سفرهای پژوهشی/ مینا براتی
مقایسه تطبیقی تاثیر مکان گزینی معابد بودا بر شکل‌گیری و رشد فعالیت‌های مدنی و جمعی شهر (نمونه موردی: دو شهر لهاسا و جیانسه)
به نظر می رسد که مکان گزینی معابد بودا در مرکز شهر تأثیر مثبتی بر شکل گیری فعالیت های اجتماعی و مدنی در شهر دارد.
نویسنده : مینا براتی/ کارشناس شهرسازی
مشاور: محمد صالح شکوهی/ پژوهشگر دکتری شهرسازی-دانشگاه تهران
استاد راهنما : سید امیر منصوری/ استادیار دانشگاه تهران
...
minab64@yahoo.com
saleh.shokouhi@gmail.com


بیان موضوع
شهر اصلی‌ترین مکان نمود و تجلی رفتارهای مدنی و رشد آنهاست. برای تأمین این نیاز فضاهای گوناگونی در سطح شهر شکل گرفته است که از این جمله می‌توان به فضاهای فرهنگی اشاره کرد که بسته به عوامل گوناگونی مانند دین، آیین و معماری خاص آن سرزمین و متناسب با‌ آنها نمود فیزیکی پیدا می‌کنند. در چین نیز مانند سایر کشورها، مذهب و مکان‌های مذهبی نقش بسزایی در شکل‌گیری شهر ایفا می‌کنند. بودیسم به عنوان یکی از مذاهب رایج در کشور چین خصوصاً سرزمین تبت تاثیر زیادی برساخت فضاهای شهری می‌گذارند. لهاسا و جیانسته نیز به عنوان دو شهر مذهبی در منطقه تبت از این امر مستثنی نیستند. باتوجه به اینکه کاربری‌های مذهبی از جمله معابد تاثیر بسزایی بر نوع شکل‌گیری و پیشرفت فعالیت‌های اجتماعی در شهرها دارند در این مقاله سعی بر این است که نوع و میزان تاثیر مکان گزینی این کاربری در شهرهای چین خصوصاً دو شهر لهاسا و جیانسته بررسی شود.
فرضیه
به نظر می رسد که مکان گزینی معابد بودا در مرکز شهر تأثیر مثبتی بر شکل گیری فعالیت های اجتماعی و مدنی در شهر دارد.
نتیجه احتمالی
این مقاله سعی بر بررسی نوع و میزان تأثیر مکان گزینی معابد در شهرهای چین خصوصاً دو شهر لهاسا و جیانتسه خواهد بود. این مطالعه نشان می دهد که اگر چه در سنت احداث معابد بودایی، این معابد در حاشیه شهرها مستقر می شوند، اما چنان چه هر یک از این معابد (بر خلاف این سنت و بنا به هر دلیلی) در مرکز شهر مستقر گردند، می توانند زمینه ساز ارتقاء سطح فعالیت های مدنی و جمعی گردند.
کلید واژگان: فضای شهری، فعالیتهای مدنی، بودیسم، معبد.

*این مقاله برگرفته از سفر علمی پژوهشکده نظر به چین، در تابستان 1389 است.
* نام:
ايميل:
* نظر: