كدخبر: ۹۲۳
تاريخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۸۹ - ۱۲:۵۸
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
سفرهای پژوهشی
جایگاه مردم چین در طراحی و استفاده از میدان تیان آن من
فضا، با حضور انسان به مکان تبدیل می‌شود. به همین ترتیب شهر، با حضور شهروندان است، که بار معنایی می یابد. اهمیت نقش شهروندان در طراحی و استفاده از فضاهای شهری بیان کننده ضرورت پژوهش حاضر است.
نویسنده : سیده فاطمه مردانی/ دانشجوی کارشناسی ارشد معماری-دانشگاه هنر
مشاور : گوران عرفانی/ کارشناس ارشد منظر
استاد راهنما : سید امیر منصوری/ استادیار دانشگاه تهران
...
پست الکترونیک نویسنده : Fatemehmardani@gmail.com


فضا، با حضور انسان به مکان تبدیل می‌شود. به همین ترتیب شهر، با حضور شهروندان است، که بار معنایی می یابد. اهمیت نقش شهروندان در طراحی و استفاده از فضاهای شهری بیان کننده ضرورت پژوهش حاضر است. میدان کنونی تیان آن من، محصول دوره کمونیستی پکن است که بیشترین مراجعه کنندگان آن را، گردشگران روزانه تشکیل می دهند. این فضای جمعی به چه اندازه حقوق شهروند چینی را محترم می‌شمارد؟ آیا صرف توجه به ایجاد مکانی مناسب حضور کوتاه مدت گردشگران روزانه در این میدان کافی است؟
این نوشتار حاضر به دنبال تعریف جایگاه نقش شهروندان پکنی در طراحی و ساماندهی فضای شهری میدان تیان آن من است. پژوهش حاضر از طریق دو معیار فضا و محتوای آن (کاربری ها، فعالیت ها، مقیاس عملکردی، ...) و کالبد (سبک معماری، الگوهای نماسازی ...) میزان نقش حضور شهروندان در شکل گیری و بهرمندی از فضای امروز میدان تیان آن من را تعریف می‌کند. این معیار ها ما را در دستیابی به موارد ذیل رهنمون می سازند :
باتوجه به معیار های مطرح شده، با حضور بناهای موزه، مجلس و دروازه‌های شمالی و جنوبی در چهار جبهه میدان و با توجه به مقیاس فراملی آن و نیز دسترسی‌های کنترل شده و ایجاد فضاهای تحت کنترل به لحاظ امنیتی و حضور زمانی افراد، میدان تیان آن من، بیشتر جنبه گردشگری دارد. به نظر می‌رسد مردم چین در طراحی و استفاده از این میدان، نقشی ندارد. تیان آن من مکان نمایش سلطه و قدرت حکومت کمونیستی به جهان بوده و مکان حضور شهروندان چینی نیست. به این ترتیب اهالی پکن برای تأمین نیازهای اولیه یا گذراندن اوقات فراغت و انجام امور روزمره نمی‌توانند به فضای جمع (نمایشگاهی) همچون میدان "تیان ان من" متکی باشند.
کلید واژگان: میدان تیان ان من، فضای شهری، کالبد معماری، میدان کمونیستی

*این مقاله برگرفته از سفر علمی پژوهشکده نظر به چین، در تابستان 1389 است.
* نام:
ايميل:
* نظر: