كدخبر: ۹۳۲
تاريخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۰۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
منظر شهری/ علی عاشوری
بررسی نقش پیاده راه در حیات شهر*
نکته بسیار تعیین‌کننده در ساماندهی فضاهای پیاده این بوده که، اهداف و عوامل کمی و کیفی به طور تقریباً مساوی دخالت دارند. برنامه‌ریزی و طراحی پیاده زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر عوامل کالبدی، شرایط اجتماعی و فرهنگی و حتی الگوی روانی و رفتاری شهروندان نیز در نظر گرفته شود.

بررسی نقش پیاده راه در حیات شهر*

نقش فضاهای پیاده در حیات شهری
شرایط زندگی معاصر تنها در محل کار یا خانه تعریف نمی‌ شود. توسعه فناوری‌ ها و مدیریت مناسبات زندگی شهری، اوقات فراغت را به عنوان مفهومی نو و در قالب «تجربه گردشگری شهری» تعریف کرده است. فضاهای شهری بخش مهم و تأثیرگذاری در زندگی روزمره مردم شده است. به طوری که اکثر رویدادها و رفتارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ارتباط همه جانبه افراد جامعه با یکدیگر و با خود شهر در این گونه فضاها رخ می‌ دهد. " انسان جامعه مدرن بخش اعظمی از زندگی خود را در انبوه توده‌ها و غریبه ها سپری می کند، لذا ناخودآگاه به زائری تبدیل می شود که در بستر شهری، مکان ها و حتی اشیاء، فضای معنوی، اصالت و ارزش را جستجو می کند". در جامعه‌ ای که در حال گذار از زندگی کهن خود است، متأسفانه، تمام نمودهای زندگی شهری صبغه‌ای کالایی به خود گرفته و ذهنیت انسان از تجربه اصیل و واقعی مکان های شهری، به محل انتزاع و جذابیت‌ های کاذب تبدیل شده و انسان در فضای مجازی گم شده است. نتیجه این امر، قطع رابطه طبیعی انسان با شهر است.
اما این مسئله نمی‌ تواند منافی پتانسیل‌ های محلی شهرها شود؛ فضاهای شهری پیاده پاسخی برای نیاز عالی انسان در شهر است. شهر تنها تراکم فیزیکی بناها و راه‌ ها نیست، بلکه بستری است که موجد تعالی، کمال و تبلور مدنی جامعه است. بازتعریف نواحی و فضاهای شهری پیاده و ایجاد کیفیت در آنها امکانی است برای پرکردن خلأ ناشی از مناسبات به اصطلاح مدرن که البته ملزم به برنامه‌ ریزی نیز است؛ از یک سو نواحی شهری، جاذبه های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی بسیاری دارند که می ‌تواند آنها را به عنوان مقصد گردشگری و خاطره تعریف کند- مراکز تاریخی، رود- دره ها، باغ -راه‌ ها، مراکز خرید، اماکن مذهبی، محورهای ارزشمند فرهنگی و ... از این دسته است- و از سوی دیگر دیدار دوستان، خرید، تفریح، بازدید از میراث فرهنگی و طبیعی، زیارت، حضور در مراسم اجتماعی و سفرهای روزانه، انگیزه های گوناگونی است که می‌ توان با انطباق این دو بعد بر هم، یکی از زمینه ‌های توسعه پایدار شهری را فراهم کرد.
توسعه فضاهای پیاده و انسان مدار شهری از جنبه‌ های فنی متعددی قابل تبیین است ولی آنچه مد نظر است نقش‌ هایی است که مردم را به مکان ها پیوند زده و موجد خاطره و سرزندگی می شود. عمده این نقش‌ها عبارت است از :
نقش ادراکی
نقش اجتماعی- فرهنگی
نقش اقتصادی
نقش فراغتی
نقش زیست محیطی

تجربه ایران و اروپا در توسعه فضاهای پیاده
ایران
راه به مثابۀ «معبر»، «بازار» و «فضای جمعی»، مفاهیم فضاهای پیاده در بافت‌های تاریخی ایران است که منطق حاکم بر نقش و منظرآن عبارت بود از :
 شکل‌گیری راه‌ها و فضاهای شهری براساس مقیاس‌ و نیازهای حرکت طبیعی پیاده.
 وجود سلسله‌ مراتب و هماهنگی میان شبکه ارتباطی، مراکز خدماتی و فضاهای گذران فراغت.
 تلفیق کارکردهای ارتباطی با کارکردهای اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی راه.
اندیشۀ احیای خیابان پیاده در دوره صفوی، در خیابان چهارباغ اصفهان با الهام از مسیر پیاده باغ ایرانی متبلور شد. شهر دوره مدرن در ایران شاهد خیابان‌های ممتد و مستقیمی شد که درخت‌کاری شده و در حاشیه آنها، محلی برای پرسه زدن ایجاد شده بود. خیابان‌های باب همایون و ناصریه در تهران چنین بودند. با آغاز حکومت پهلوی اول، خیابان‌های عریض به سرعت جایگزین فضاهای شهری نظیر میدان، بازار، کوچه و غیره شد و اما امروز، عدم کارایی نظام حمل‌ونقل عمومی، استفاده از وسایل نقلیۀ شخصی را آن قدر مبارک نموده که استقبال عمومی برای جابه‌ جایی به صورت پیاده، جز در حالت ضرورت، کمتر مورد توجه است. در برخی شهرهای ایران چون تهران، تبریز، مشهد و شیراز اقداماتی برای بازگشت به مفهوم پیاده راه انجام گرفته که عمده ملاحظات آن عبارت است از :
 توجه به موقعیت مسیر در شهر به لحاظ ارزش فرهنگی و تاریخی و به دور از حضور اتومبیل.
 ایجاد شرایط و امکانات مناسب از نظر کاربری‌ها، عوامل محیطی و نحوه دسترسی.
 توجه به مسائل اجتماعی به طوری که نظارت عمومی و امنیت فردی و اجتماعی را ارتقاء بخشد.
توجه به کیفیت‌ فضاهای شهری گذشته از این‌رو نیست که محیط‌های جدید باید عین آنها باشند؛ بلکه باید دلایل توجه مردم به آنها را مورد آزمون قرار داد و پس از آن اقدام به توسعه دوجانبه‌ای نمود که هم آن کیفیت‌ ها را داشته و هم پاسخگوی امروز باشد.
 اروپا
مسائل منتج از غلبه اتومبیل بر شهرها، در اروپا و امریکا در نیم قرن پیش نسبتاً یکسان بود ولی نحوة برخورد با مسئله شکلی متفاوت داشته است؛ در اروپا در جریان «بازسازی خرابی‌های جنگ دوم» و «نوسازی مراکز تاریخی شهرها» و نیز در «ساختن نوشهرها»، اندیشه‌ جداسازی معابر پیاده و سواره مطرح شد و ایجاد محدوده‌ های خاص پیاده (pedestrian destricts) و آرام‌ سازی ترافیک (trafficcalming) دو رویکرد کلی توسعه فضای پیاده در آلمان و فرانسه شد. ولی در ایالات متحده امریکا، گسترش فضاهای پیاده با اهدافی دیگر یعنی «احیای اقتصادی مراکز خرید» و تسهیل خدمات خرده‌فروش در «فراگذرها» و «مال‌های عابر پیاده» انجام شد. و اینک «جنبش پیاده‌گستری» به یک جنبش جهانی بدل شده که دستاوردهای فراوانی در اروپا، آمریکا، استرالیا، کانادا و دیگر نقاط به همرا داشته است. عمده ملاحظات این تجربیات عبارت است از :
 تکیه بر کاربری تجاری در تهیه طرح ها و توجه به فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
 ایجاد فعالیت‌های اوقات فراغت برای ماندگاری، حس زنده بودن و پویایی فضا.
 تأکید بر حفظ ساکنان به منظور تقویت جنبه‌های انسانی و ممانعت از انقطاع حیات مدنی و متروکه شدن محیط پیرامونی.
 تأمین تأسیسات و تجهیزات شهری موردنیاز برای عابران پیاده.
 انتخاب مسیرهای سواره جایگزین و تأمین دسترسی‌ها از طریق وسایل نقلیه عمومی.
 تشویق مالکان و ساکنان به مشارکت در برنامه‌ ریزی و در نتیجه پذیرش اختیاری طرح از سوی آنها.
 عینی شدن کیفیت حاصل از پیاده راه همچون رشد قابل توجه تعداد مراجعان و افزایش درآمد کسبه.
نکته بسیار تعیین‌کننده در ساماندهی فضاهای پیاده این بوده که، اهداف و عوامل کمی و کیفی به طور تقریباً مساوی دخالت دارند. برنامه‌ریزی و طراحی پیاده زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر عوامل کالبدی، شرایط اجتماعی و فرهنگی و حتی الگوی روانی و رفتاری شهروندان نیز در نظر گرفته شود.

جمع بندی
تا قبل از انقلاب صنعتی در ایران، راه‌ها و فضاهای شهری در انطباق کامل با اندازه‌های انسانی و نیازهای اجتماعی و روانی شهروندان شکل می‌گرفت. پیاده‌راه‌ها ماهیتی بیش از یک مسیر ویژه پیاده که واصل بین دو نقطه است پیدا کرده و فضای آن نیز ترکیبی از مسیرها و گشایش‌ها، حرکت و مکث، فضاهای باز و نیمه‌باز می‌شد. بدین ترتیب منظری از راه شکل گرفته بود که نیازها و امیال جمعی متفاوت را پاسخگو بود و استمرار تجربه آن بر عمق خاطره شهروندان از شهر می افزود.
منظر امروز راه بر عبور تمرکز می ‌کند و پیوند عینی و ذهنی مردم با شهر ناپایدار است. با وجود گسترش فضای اطلاعاتی (Informational space) و گسترش اشکال خرید از راه دور؛ رایانه‌ای و مجازی که به نوعی تمایل به حذف عنصر انسانی از روابط شهری را دارد، بازگشت به مفهوم پیاده راه، می‌تواند روزمرگی صنعتی و یکنواختی کسل‌کنندۀ آن را جبران کند. خيابان‌های مستعد پیاده‌-راه می‌تواند موجب اتصال و انسجام بافت ها و موجد خاطره جمعی از شهر شود.
به هر حال هرچند با گذر ايام، اسامي، شخصيت و شكل وقوع رويدادهای فضاها تغيير مي ‌كند؛ اما اصل آن براي باز يابي نقش و منظر یک خيابان ايراني؛ «پیاده راه» پا برجا است. استفاده از دانش جهانی توسعه فضاهای پیاده و ملاحظه خاستگاه اجتماعی و زیباشناختی جامعه معاصر ایران، می‌تواند در بازتولید پیاده راه‌های شهری مؤثر افتد.

*این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان «پیاده راه حرم (طراحی منظر خیابان شمالی حرم حضرت عبدالعظیم(ع)» است که به راهنمایی دکتر سید امیر منصوری در دانشگاه تهران در تاریخ 1388/6/30دفاع شده است.

نویسنده : علی عاشوری/ کارشناس ارشد معماری منظر
مأخذ : ص 44-47 ماهنامه تخصصی منظر ، شماره هشتم ، تیر 1389.
* نام:
ايميل:
* نظر: