• اجتماع تعدادي از صوفيان مريد يك شيخ، با حضور شيخ و قطب، جهت تركار ذكري خاص، به منظور تجلي آن در يكي از مريدان و فيض بردن بقيه گروه.


نام:
ايميل:
* توضيحات: