برنامه آتی نظرگاه
نشست "در مرکز تهزان چه باید کرد؟ | رسالت میراث فرهنگی | سه شنبه ۱ مردادماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Monday, 19 August , 2019
امروز : دوشنبه, ۲۸ مرداد , ۱۳۹۸ - 18 ذو الحجة 1440

رویکرد چین در معماری آینده

برنامه ها و پروژه‌هایی که در حال حاضر در کشور چین در دست اجراست نشان می دهد که چین به یک مقلد محض معماری غربی تبدیل نخواهد شد و در روند مدرنیزاسیون، فرهنگ چینی را وارد و تعریف جدیدی از مدرنیته بیان خواهد کرد.

۱۶ فروردین ۱۳۹۰

مکان‌ یابی میادین کمونیستی، از ایدئولوژی تا عمل
تاثیر جریان‌های فکری حاکم بر یک جامعه بر ارزش مکانی نقاط شهری
تأثیر جهت‌گیری فرهنگی دولت حاکم در چین بر معماری و شهرسازی این کشور
علت تغییر شکل شهر و الگوی مسکونی در کشور چین:
دین چینی ؛ دینی غیر الهی، محافظه‌کارانه  و در خدمت امپراطوران
دین چینی جشنى به وسیلۀ مردم و براى مردم است.