برنامه آتی نظرگاه
مشارکت شهروندی | راهبرد مدیریتی یا تصمیم شهروندی | سه شنبه 2 بهمن ماه 1397
Monday, 21 January , 2019
امروز : دوشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۷ - 15 جماد أول 1440
آرشیو : نقد هنر

چیزهای مصنوعی؛ چند اشاره درباب کیچ تهرانی

دیدگاهی که هنر بنجُل، یا آن‌طور که هواداران بازار اصرار دارند کیچ آرت، را می‌ستاید، اصل موضوعۀ هنر را به عنوان فعالیتی که احتمالاً بازتابی معرفتی دارد نادیده می‌گیرد.

۱۰ آذر ۱۳۹۷