برنامه آتی نظرگاه
کارگاه نظریه های نو شماره 39 | نظریه، منشاء همه چیز | دوشنبه 15 بهمن ماه 1397
Sunday, 21 April , 2019
امروز : یکشنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۳۹۸ - 16 شعبان 1440
آرشیو : نقد هنر

چیزهای مصنوعی؛ چند اشاره درباب کیچ تهرانی

دیدگاهی که هنر بنجُل، یا آن‌طور که هواداران بازار اصرار دارند کیچ آرت، را می‌ستاید، اصل موضوعۀ هنر را به عنوان فعالیتی که احتمالاً بازتابی معرفتی دارد نادیده می‌گیرد.

۱۰ آذر ۱۳۹۷