برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Thursday, 9 April , 2020
امروز : پنج شنبه, ۲۱ فروردین , ۱۳۹۹ - 16 شعبان 1441
لباسهای رنگین ایزدبانوی آب

لباس سیمین، شنل آبی، تاج و زینت‌آلات مروارید آناهیتا

آناهیتا ایزدبانوی آب و نماد باروری در قالب دوشیزه‌ای زیبا و خوش‌اندام با لباس بلند و مواج در نقش‌برجسته تاج‌ستانی خسروپرویز همراه اهورامزدا ظاهر شده است.

۱۹ بهمن ۱۳۹۸

درخت آسوریگ و اولین پویانمایی جهان
رابطه درخت آسوریک و نخستین پویانمایی جهان
بازآفرینی رنگین سنگ‌نگاره‌های ساسانی تاق بستان
نقوش تاق بستان به روایت تاریخ رنگین بوده اند.
امیدواری برای بازگشت الواح هخامنشی به ایران تا دو ماه دیگر
مدیر اداره کل حقوقی سازمان میراث‌ فرهنگی: