مدیرعامل شرکت سامان‌دهی صنایع و مشاغل شهر تهران از همکاری مشترک شرکت سامان‌دهی صنایع و مشاغل شهر تهران و شهرداری منطقۀ ۱۵ این شهر، جهت سامان‌دهی مشاغل مزاحم واقع در ضلع جنوبی جادۀ خاوران خبر داد.

جادۀ خاوران که شاه‌رگ ارتباطی این محله است از میدان خراسان آغاز شده و پس از پیوستن به بزرگراه آهنگ به صورت بزرگراهی به نام خاوران در می‌آید. خاوران محله‌ای پرجمعیت با کوچه‌پس‌کوچه‌های زیاد و متراکم است. بزرگراه خاوران پس از گذر از سه‌راه افسریه (میدان بسیج مستضعفین) نام بزرگراه امام رضا را به خود می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت سامان‌دهی صنایع و مشاغل شهر تهران از همکاری مشترک شرکت سامان‌دهی صنایع و مشاغل شهر تهران و شهرداری منطقۀ ۱۵ این شهر، جهت سامان‌دهی مشاغل مزاحم واقع در ضلع جنوبی جادۀ خاوران خبر داد.

مشاغل مزاحم جادۀ خاوران سامان‌دهی می‌شوند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، در راستای سامان‌دهی هدفمند مشکلات و معضلات منطقۀ ۱۵ شهر تهران، نشست مشترکی میان مدیرعامل شرکت سامان‌دهی صنایع و مشاغل شهر تهران با وحید‌رضا محمدی، شهردار این منطقه (منطقۀ ۱۵) در محل شرکت سامان‌دهی صنایع و مشاغل شهر تهران برگزار شد.

لازم به ذکر است که در این نشست در خصوص سامان‌ دهی اوراق‌چی‌هایی که در میدان شوش مسصتقر هستند، سامان‌دهی ضلع جنوبی جادۀ خاوران و همچنین سامان‌دهی پیاده‌ راه افسریه و دیگر مشکلات جدی موجود در این منطقه مباحثی مطرح و بررسی شد.

در این دیدار معاون خدمات شهری، قائم‌مقام و همچنین رئیس ادارۀ سامان‌دهی منطقۀ ۱۵ نیز حضور داشتند.