یک دندان متعلق به کودک نئاندرتال برای نخستین‌بار در پناهگاه صخره‌ای باوه یوان در استان کرمانشاه کشف شد.

کشف دندان انسان نئاندرتال در ایران