برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
آرشیو : نقد
تولید محتوا برای یک قشر خاص

نقدی بر مقاله ساحل زنان

نادیده گرفتن انتخاب زنان به صورت جامع، به لحاظ کالبدی، بصری، فعالیتی، منظرین و همچنین اجتماعی در غالب موارد به دلیل عدم شناخت کافی از چنین مولفه هایی است.

۲۲ خرداد ۱۴۰۰

جایگاه تفکر انتقادی در اسلام

جایگاه بینش انتقادی در نگرش اسلامی کجاست؟

هر فرد در حیطه تخصص خود وظیفه دارد که با بینش انتقادی از طریق نقد امور و نهی از اشتباهات، جامعه یا حکومت را نسبت به آن موضوع آگاه یا منع کند.

۲۲ آذر ۱۳۹۹

نبود تعریفی مشخص از ساختمان بلند

نقد مصوبه ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند در کشور، مصوب مهرماه ۱۳۹۷

یکی از چالش‌های اساسی در تدوین ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند، به رابطه بین لزوم دارا بودن ساختمان بلند در شهرها بر اساس مساحت و جمعیت و نقش شهرهاست.

۰۹ فروردین ۱۳۹۹

خشنودی شاهدین یک جنایت ضد انسانی

واقعه الوثبه ،زندگی و مرگ میان واقعیت و تخیل

خشونتی که اتفاق افتاده و چهره‌های راضی و سرخوش مردمی که شاهد این واقعه هستند، تصوير را به واقعه‌ای فارغ از هرگونه ضابطۀ عقلاني تبدیل کرده است.

۲۴ آذر ۱۳۹۸

تحلیلی بر عکس جوان فلسطینی

نقد عکس «مصطفی حسونا» از جوان فلسطینی در مرز غزه

عکسی رنگی با کادر افقی از جوانی فلسطینی گرفته شده که با یک دست، پرچم به دست گرفته و با دست دیگر مشغول سنگ انداختن با فلاخن است. در اطراف او دو خبرنگار با جلیقه‌های ضدگلوله و افراد دیگری مشاهده می‌شوند (تصویر۱). جوان بالاپوش خود را به کمر بسته و بالاتنۀ ورزیده‌اش در حال چرخاندن […]

۱۹ آبان ۱۳۹۸

شهروند «بی‌شهر» و مدیریت شهری «شهردار»

امروزه توسعۀ شهر تهران با سیاست مرکززدایی، بر مبنای شهری نیمه‌پیرامونی است، شهری که نه مرکز دارد و نه پیرامون. در کلان‌شهر دیگری چون مشهد نیز مرکز به مکان سلطه‌گری عملکرد خاصی جهت تملک‌ شهر تبدیل و اجتماع در فرایندی حذفی به پیرامون رانده شده‌ است. به فرایند هویت‌بخشی و تقویت روحیۀ شهروندی نمی‌توان در […]

۱۳ آبان ۱۳۹۸

نقدی بر بسته‌های تشویقی ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده

با نگاهی نسبتاً عمیق به بسته‌های تشویقی که برای این نوع از بافت‌ها پیشنهادشده می‌توان ردپایی از رویکرد مهندسی به حل مسأله را مشاهده کرد. به این معنا که بافت فرسوده دقیقاً همانگونه بشود که بافت‌های عادی هست!

۲۴ مهر ۱۳۹۸

از شهرسازی برای مردم، به شهرسازی با مردم

در طرح‌های شهری کشور هنوز تصمیمات مدیریت شهری بر شهرسازان ارجحیت دارد که گاهای با اعمال فشار، خواسته‌های خود را بر طرح‌ها دیکته و حقوق حداقلی شهروندان را پایمال می‌کنند.

۰۹ مهر ۱۳۹۸

طرح جامع و بی هویتی امروز تهران

مرکز شهر یکی از کارکردهای پر ازدحام شهری است و مدیریت شهر با نگرشی حذفی به آن، بر اساس «طرح منطقه‌ای» و نظام «تفکیک عملکردی»، پایه‌ریزی شده و هسته‌های فعالیتی در مناطق مختلف، به شهر معنا می‌بخشد.

۰۳ مهر ۱۳۹۸