برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
آرشیو وبلاگ

نشست «گردشگری مذهبی در ایران، ظرفیت ناشناخته»

نشست «گردشگری مذهبی در ایران، ظرفیت ناشناخته» سومین جلسه از سلسله نشست‌های نقد راهبردی گردشگری با حضور سعید شفیعا، عضو هیات علمی پژوهشکدۀ نظر و سعید امامی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ در گالری نظرگاه برگزار شد.

۰۵ اسفند ۱۳۹۸