برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Wednesday, 28 October , 2020
امروز : چهارشنبه, ۷ آبان , ۱۳۹۹ - 12 ربيع أول 1442
مصاحبه نظرآنلاین با دکتر کفشچیان در مورد مجسمه شهری

بایستی شناسنامه محیطی شهرها و مناطق شهری تهیه گردد.

با تعیین شناسنامه مکانها در تهران، زیرساخت های ژئوپلتیک، توپولوژیک، تاریخی و نشانه شناسی و سواد بصری و نیازهای مخاطبان هر منطقه مورد توجه است.

۰۷ مهر ۱۳۹۹

تهران قدیم (۲): شهر در دورۀ پهلوی

از پس کودتای ۱۲۹۹ ه.ش، رضاخان در ۲۵آذر ۱۳۰۴ تاجگذاری و سلطنت پهلوی تأسیس شد. سلطنتی که حکم پایتختیِ تهران را تأیید می‌کند و مجدد این شهر را به عنوان پایتخت مملکت برمی­‌گزیند.

۰۶ آبان ۱۳۹۷

رازهای سربه‌مهر تقدس آتش

یک استاد تاریخ دانشگاه فردوسی در خصوص تقدس آتش نزد ایرانیان گفت: «هم‌زمان با پادشاهی که بر تخت می‌نشست، باید آتش را هم بر تخت می‌نشاندند».

۲۴ مهر ۱۳۹۷

جامعۀ معماری ما مدگرا است

در حال حاضر چیزی که در جامعۀ امروز ما دنبال خواهد شد مُد است؛ این امر که از آن به‌ عنوان جامعۀ مدگرا یاد می‌شود بسیار زودگذر است و ماندگاری نخواهد داشت تا به یک سبک تبدیل شود

۲۴ مهر ۱۳۹۷

ناموسِ پرچم

یک اسطوره‌پژوه معتقد است، رنگ‌های پرچم ایران با درایت بسیاری و بنا‌بر پایۀ کارکردهای سه‌گانه و سه طبقۀ اصلی شهریاران، جنگاوران و پیشه‌وران انتخاب شده است.

۱۷ مهر ۱۳۹۷

گفتگو با داوید اوشانا

گفتگو با داوید اوشانا: نفس مرد گرم که می‌شود، صدایش اوج می‌گیرد. اما به‌ندرت دستانش را تکان می‌دهد. شق‌ورق بر روی صندلی نشسته و نگاهش را به‌جایی دوخته است.

۱۱ مهر ۱۳۹۷

ساختن هنر مؤثر؛ گفت‌وگویی با ماریا لیند

بیشتر از اینکه بخواهم دربارۀ نقش کیوریتور و هنرمند صحبت کنم، علاقمندم بدانم که پروژه‌های هنری و پروژه‌های کیوریتوری چه کارهایی می‌کنند. پس امروز تمرکز بر روی نتیجۀ کار یک شخص بیشتر به من مربوط است

۰۸ مهر ۱۳۹۷

هادی ندیمی : عالم بر نسبت مستقر است.

وقتی شما انسان را موجود مادی صرف بدانید با وقتی که انسان را موجودی غیرمادی بدانید متفاوت است. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که منظومۀ جها‌ن‌بینانه را آگاهانه کسب و اختیار کنیم. به میزانی که آگاهی و دخالت ما بیشتر باشد در تصحیح و تکمیل منظومۀ جهان‌‌بینانۀ خویش موفق‌تر خواهیم بود

۰۸ مهر ۱۳۹۷