برنامه آتی نظرگاه
نشست "جایگاه طرح جامع در مدیریت امروز شهر تهران" | سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398 | از ساعت 17
Thursday, 23 May , 2019
امروز : پنج شنبه, ۲ خرداد , ۱۳۹۸ - 19 رمضان 1440
برچسب : امامزاده‌صالح

توسعه مسجد همت بدون دریافت مجوز، مقابل چشمان بستۀ شهرداری منطقۀ یک

با توجه به نظارت ویژه شورای پنجم شهر تهران مبنی بر عدم انجام ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون مجوز در مناطق برخوردار شهر تهران به ویژه منطقه یک، اما باز هم شاهد بروز این اتفاق در منطقه یک تهران در جوار امامزاده صالح(ع) با نام توسعه مسجد همت هستیم.

۰۷ شهریور ۱۳۹۷