برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : تشکل ‌های مردمی
کمبود نظارت مردمی و غیرسیاسی در حوزه مسکن

نظارت تشکل های عمومی، بازوی حُسن اجرا تصمیمات مسکن

در حوزه مسکن باید تشکل ‌های بدون وابستگی حزبی، متمرکز بر نظارت بر تصمیم‌ گیری و اجرای آنها باشند و به مثابه نوری روشنگر بر تاريکخانه حوزه مسکن تابانیده شوند.

۱۴ فروردین ۱۴۰۰