برچسب: تغییر نام معابر

چه نامی برای کوچه­‌ها باید برگزید؟

هیچ اتفاق اجتماعی بزرگ بدون آنکه مردم از در خانه­‌هایشان بیرون بیایند، از محله‌­هایشان گذر کنند و پا در شاه‌راه‌­های بزرگ شهر بگذارند رخ نمی‌­دهد. این رخ­دادهای اجتماعی می‌­توانند شادی از یک پیروزی، یک تظاهرات، یک تحصن، واکنش به یک اتفاق یا هر چیز شبیه به این‌­ها باشد. همین دست اتفاقات مشترک اجتماعی اسباب آن می­‌شود که تنها کارآیی خیابان راه رسیدن به مقصد نباشد و مبدل به یک خاطرۀ جمعی ­شود که تمام باشندگان شهر با آن ارتباط پیدا می‌­کنند، با پیاده‌روهایش، چهارراه‌هایش و درختانش این حس ارتباط اهمیت حفظ خیابان و تلاش برای نگهداری ظاهرش با کمترین تغییرات غیرضروری را موجب می‌­شود زیرا به درستی خیابان بخشی از دارایی روحی و خاطرات جمعی مردمان یک شهر است که وظیفۀ شهرداری حفظ آن است. خیابان راهی که تنها راه نیست بلکه پرپیچ گذری است تنیده بر خاطرات جمعی. نام‌گذاریش شاید از هر اتفاق دیگری مهم‌تر باشد! آیا حاکمیت (در غالب شهرداری) حق نام­‌نهادن بر خیابان را دارد یا مردم و تاریخ؟! آیا تغییر نام خیابان‌ها از حقوق حاکمیت است یا مردم و رخ­دادها!؟   اگر قرار است برای خیابان­‌ها از نام رجل سیاسی استفاده کنیم این اصل را در تاریخ باید بپذیریم که مردان تاریخ سیاه یا سفید مطلق ...

تغییر نام معابر ﺷﻬﺮی متأثر ازﺳﯿﺎﺳﺖ‌زدﮔﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم معابر که در ﺳﺎلهای اﺧﯿﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد، در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎري ﻧﻤﺎد ﻧﻔﯽ ارزﺷﻬﺎ و اﺷﺨﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﮕﺮ آن‌ها را ﻣﻘﺒﻮل نمی‌داند.

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.