برنامه آتی نظرگاه
نشست "قدرت در معماری پس از انقلاب | چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Friday, 24 January , 2020
امروز : جمعه, ۴ بهمن , ۱۳۹۸ - 29 جماد أول 1441
برچسب : پارک بدون دخانیات

از هشتم ژوئن، پنجاه و دو باغ، میدان و پارک بدون دخانیات

از سال  ۲۰۱۵ سیگارکشیدن در فضای بازی پارک ها ممنوع اعلام شد. در ژوئیه ۲۰۱۸ شهر پاریس در صدد بسط دادن این قانون ممنوعیت، برای حفظ سلامت عمومی در تمام فضای پارکها برآمد. شورای شهر پاریس در ابتدا با اجرای این طرح در ۶ باغ موافقت کرد. این ۶ باغ با مشورت شهرداری های مناطق پاریس انتخاب شدند.

۰۱ تیر ۱۳۹۸