پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: معماری ایرانی‌اسلامی

معماری ایرانی اسلامی در نمایشگاه ومبلی!
امین مقصودی

معماری ایرانی اسلامی در نمایشگاه ومبلی!

بهره از معماری ایرانی-اسلامی در احداث غرفه یک شرکت بریتانیایی برای ارائه خود در یک نمایشگاه جهانی چه دلیلی میتواند داشته باشد؟

معماری و شهرسازی ایرانی‌اسلامی
وحید آقایی

معماری و شهرسازی ایرانی‌اسلامی

آیا نسخه معماری و شهرسازی ایرانی‌اسلامی، دستورالعملی کاربردی است یا دامن ‌زننده به جریان ابتذال درمعماری و شهرسازی امروز ایران؟