تاثیر رویکرد منظر در تحلیل کل نگر نحو فضا
مبانی نظری منظر
محمد فرشیدی

تاثیر رویکرد منظر در تحلیل کل نگر نحو فضا

منظر به عنوان پدیده ای عینی – ذهنی که نسبی و پویا بودن از ویژگی های مهم آن است، در تفسیر فضا عینیت و ذهنیت را توأمان و غیر قابل انفکاک می داند.

خلاقیت واژه ای مهجور در معماری محل تلاقی شهر با بندر
هنر باستان
یونس غربالی‌مقدم

خلاقیت، واژه ای مهجور در معماری شهر-بندر

خلاقیت منبع ثروت اقتصادی و پیشران شهری است. شهر بندرها از دیرباز مکانی برای دادوستد بوده و از شهرها و روستاهای پیرامونی پذیرای نیروهای کارگری و شاغلان بوده اند‌

مکتب استثنا‌گرایی و اکوتوریسم

مکتب استثنا‌گرایی و اکوتوریسم

روش تحقیق در اکوتوریسم پیوند جدانشدنی با روشهای تحقیق در جغرافیایی طبیعی دارد ولی در پژوهشهای جغرافیایی هنوز پیگیری چیستی و کجایی پدیده‌ ها اولویت دارد

«بازی» در گردشگری خلاق

«بازی» در گردشگری خلاق

در گردشگری خلاق بازی مفهومی پویا و پیچیده است و اغلب در آن موقعیت هایی خلق می شود که فرایند یادگیری را تسهیل می کند.

صفحه اصلی
آموزش معماری
الهام نهاوندی

دانشجو محوری و افت کیفیت آموزش معماری

دانشجو محوری به معنای دانشجو سالاری است و گویی دانشگاه به مثابه یک بنگاه اقتصادی باید مشتری مدار بوده و مشتری ها را به هر ترتیبی راضی نگه دارد!

تاثیر رویکرد منظر در تحلیل کل نگر نحو فضا
مبانی نظری منظر
محمد فرشیدی

تاثیر رویکرد منظر در تحلیل کل نگر نحو فضا

منظر به عنوان پدیده ای عینی – ذهنی که نسبی و پویا بودن از ویژگی های مهم آن است، در تفسیر فضا عینیت و ذهنیت را توأمان و غیر قابل انفکاک می داند.

خلاقیت واژه ای مهجور در معماری محل تلاقی شهر با بندر
هنر باستان
یونس غربالی‌مقدم

خلاقیت، واژه ای مهجور در معماری شهر-بندر

خلاقیت منبع ثروت اقتصادی و پیشران شهری است. شهر بندرها از دیرباز مکانی برای دادوستد بوده و از شهرها و روستاهای پیرامونی پذیرای نیروهای کارگری و شاغلان بوده اند‌

نظام ‌نامه محله: کاخ مرمرینِ بی شالوده
سازمان فضایی شهر
مرتضی همتی

نظام ‌نامه محله: کاخ مرمرینِ بی شالوده

از طرح نظام‌ نامه مشارکت محلی شهروندان با مدیریت شهری با توجه منطق درونی طرح چه ارزیابی می توان به دست داد؟

افزایش جمعیت و توجه به توسعه زیرساخت های شهری
برنامه ریزی و مدیریت شهر
مریم اسماعیل‌دخت

افزایش جمعیت و توجه به توسعه زیرساخت های شهری

با افزايش فزاينده جمعيت شهری و هجوم به کلان شهرها و سرريز جمعيتی، توسعه کالبدی شهر و نیاز به زیرساخت ها و پاسخگویی به کمیت و کیفیت زیست امری ناگزیر است.

مطلب دیگری وجود ندارد.