برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶

گردشگری ساحلی پایدار

توسعه گردشگری پایدار، توسعه‌ای هماهنگ و هم‌سو بین طبیعت و گردشگر است که که نیازهای حال حاضر را برآورده کند، بدون اینکه توانایی نسل‌های آتی را در برآوردن نیازهای خود به مخاطره اندازد .مسلماً این نوع نگاه بدون لحاظ نمودن اصول حفاظت از محیط زیست و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی در برنامه‌ریزی‌های کلان امکان‌پذیر نخواهد بود.

۰۸ آبان ۱۳۹۰

گورستان و معماری منظر

گورستان نیوبیبرگ با در نظر گرفتن جوانب گوناگون طراحی منظر، شکل گرفته است و یکی از اهداف اصلی در طراحی آن حفظ منظر کوهستانی و طبیعی از طریق حداقل دخل و تصرف در سایت و همچنین استفاده از گونه‌های گیاهی مرتبط با این منطقه است.

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۰