پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: منظر اکولوژیک

از آزادی سازی نوار ساحلی دریای خزر تا توانمند سازی منظر آسیب دیده اکولوژیکی
سروین الهی

از آزادی سازی نوار ساحلی دریای خزر تا توانمند سازی منظر آسیب دیده اکولوژیکی

با توجه به ضرورت آزادسازی نوار ساحلی دریای خزر و حجم بالای تخریب ساختمانی، رها شدن بقایای نخاله های ساختمانی در پهنه ساحلی یکی از تهدیدهای اصلی این موضوع است.

کاربست رویکرد اکولوژی منظر جهت تدوین مدل مفهومی برنامه ریزی رودخانه های شهری
دلارام سبک رو

کاربست رویکرد اکولوژی منظر جهت تدوین مدل مفهومی برنامه ریزی رودخانه های شهری

رویکرد اکولوژي منظر را میتوان به عنوان یکی از متأخرترين ديدگاه ‌ها در زمينه مداخلات انسان در مناظر طبيعي برشمرد که تعبیر رایج آن توجه به وجه کالبدی سرزمین است.

منظر غیر طبیعی درختان شهر تهران
فرزانه آزادی

منظر غیر طبیعی درختان شهر تهران

هرس های زیاد و نادرست درختان باعث تغییر فرم طبیعی آنها شده و گاهی باعث از بین رفتن برخی از درختان کهنسال می گردد و آشیانه برخی پرندگان را نیز از بین می برد.