برنامه آتی نظرگاه
نشست "در مرکز تهزان چه باید کرد؟ | رسالت میراث فرهنگی | سه شنبه ۱ مردادماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Tuesday, 17 September , 2019
امروز : سه شنبه, ۲۶ شهریور , ۱۳۹۸ - 18 محرم 1441
برچسب : آسایش حرارتی
نور، صدا، دما، بو و ارزش‌های بصری در میزان آسایش یک فضا تاثیرگذارند

ارتقای آسایش حرارتی با تمرکز بر سنجش ادراک آسایش یا احساس؟

عوامل متعددی در میزان آسایش یک فضا تاثیرگذار است که مهم ترین آن‌ها دما و حرارت محیط است که شرایط آسایش متناظر آن، تحت عنوان آسایش حرارتی مطرح می‌شود.

۱۱ شهریور ۱۳۹۸