برنامه آتی نظرگاه
نشست "قدرت در معماری پس از انقلاب | چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Friday, 24 January , 2020
امروز : جمعه, ۴ بهمن , ۱۳۹۸ - 29 جماد أول 1441
برچسب : آسایش حرارتی
نور، صدا، دما، بو و ارزش‌های بصری در میزان آسایش یک فضا تاثیرگذارند

ارتقای آسایش حرارتی با تمرکز بر سنجش ادراک آسایش یا احساس؟

عوامل متعددی در میزان آسایش یک فضا تاثیرگذار است که مهم ترین آن‌ها دما و حرارت محیط است که شرایط آسایش متناظر آن، تحت عنوان آسایش حرارتی مطرح می‌شود.

۱۱ شهریور ۱۳۹۸