پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: ابتذال در معماری

معماری و شهرسازی ایرانی‌اسلامی
وحید آقایی

معماری و شهرسازی ایرانی‌اسلامی

آیا نسخه معماری و شهرسازی ایرانی‌اسلامی، دستورالعملی کاربردی است یا دامن ‌زننده به جریان ابتذال درمعماری و شهرسازی امروز ایران؟