برنامه آتی نظرگاه
نشست "قدرت در معماری پس از انقلاب | چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Friday, 24 January , 2020
امروز : جمعه, ۴ بهمن , ۱۳۹۸ - 29 جماد أول 1441
برچسب : ادراک محیط
نور، صدا، دما، بو و ارزش‌های بصری در میزان آسایش یک فضا تاثیرگذارند

ارتقای آسایش حرارتی با تمرکز بر سنجش ادراک آسایش یا احساس؟

عوامل متعددی در میزان آسایش یک فضا تاثیرگذار است که مهم ترین آن‌ها دما و حرارت محیط است که شرایط آسایش متناظر آن، تحت عنوان آسایش حرارتی مطرح می‌شود.

۱۱ شهریور ۱۳۹۸

نقش نسبیت‌های روان‌شناختی در ادراک محیط

لازم است بدانیم ادراک محیط مصنوع، به میزان زیادی نسبی است؛ زیرا دانش محیطی امری نسبی است و اگر این نسبیت از چشم ناظر و بهره‌بردار دور بماند، چه بسا تأثیر عناصر محیط موجب برداشت، معنا و رفتاری شود که مورد نظر مدیران، برنامه‌ریزان و طراحان محیط نبوده است. اما این نسبیت به چه عواملی وابسته است؟

۱۲ آذر ۱۳۹۰