پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: ارزیابی و رتبه بندی

تناقض در آیین نامه و شیوه نامه نشریات علمی
پدیده عادلوند

تناقض در آیین نامه و شیوه نامه نشریات علمی

صراحت و پرهیز از تناقضات درون آیین‌نامه نشریات علمی که اغلب ماحصل پرداخت سطحی و شتابزده است، تکلیف ذی نفع و مجری را برای جلوگیری