مطالب برچسب: باغ شهری

از باغ شهری به باغ شخصی
محمدجواد نطاق

از باغ شهری به باغ شخصی

باغ ویلا مکانی است که در محدوده های پیرامونی شهر ساخته می شودو قرار است افراد مقیم در آن آخر هفته ها در محدوده شخصی خود آزادانه تفریحاتی داشته باشند.