پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: بزرگراه ها

بزرگراه هایی بی تفاوت به جداره های شهری
محمدمهدی شعبانی

بزرگراه هایی بی تفاوت به جداره های شهری

در توسعه بزرگراههای شهری موضوع بافت محلات مسکونی شکافته شده از پیامدهای نامطلوب مهم اینگونه پروژه ها است و از نظر اجتماعی و شکلی دارای