برچسب: بودجه

بودجۀ ۹۸ شهرداری بنا به درخواست مردم برحمل‌و‌نقل عمومی متمرکز شده است

بودجۀ ۹۸ شهرداری بنا به درخواست مردم برحمل‌و‌نقل عمومی متمرکز شده است مسأله از ۱۸۰۰۰ میلیارد تومان بودجۀ شهرداری در سال ۹۸ حدود ۱۳۰۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت ضروریاتی خواهد شد که شهرداری برای خود و شهر فراهم کرده و تنها ۲۸ درصد (۵۰۰۰ میلیار تومان) آن می‌تواند برای کارهای توسعه‌ای اختصاص یابد که طبق برنامۀ ارائه شده صرف حمل‌ونقل عمومی خواهد شد که برای تهران مترو در نظر گرفته شده است. با توجه به هزینه‌بر بودن ساخت مترو، می‌توان گفت عملاً بودجه قابل توجهی برای توسعه دیگر مؤلفه‌های حمل‌ونقل از جمله توسعۀ زندگی پیاده و ایجاد شبکۀ حمل و نقل‌محور باقی نخواهد ماند؛ بهتر بود با توجه به شرایط اقتصادی ایران این هزینه در نظام نقلیۀ ارزان و زودبازده‌‌تر مانند اتوبوس‌رانی یا تراموا سرمایه‌گذاری شود. در نهایت این سؤال مطرح می‌شود که اولویت‌های دیگر شهر تهران با چه منابعی تامین می‌شود؟   نتیجۀ راهبردی نظام بودجۀ ۹۸ شهرداری شهر تهران باید بر مبنای نزدیک‌شدن به عدالت اجتماعی، به سمت صرف هزینۀ کمتر و بازده بیشتر حرکت کند. همچنین اولویت‌های اساسی که مطالبۀ خاموشی دارند در اولویت قرار گیرد تا در بخش ضروریات اجباری نظام بودجه در نظر گرفته شود. با توجه به اولویت‌های اصلی شهر تهران که مقابله با ...