برچسب: بوی نامطبوع

۲۷ منشا بو در جنوب تهران وجود دارد اما منشا بو کانون‌هایی در سطح شهر است.

اولین بار بوی نامطبوع در تهران، دی ماه ۱۳۹۷ استشمام شد. پیش از آغاز زمستان ۹۸، بوی زباله‌مانند تهران در روزهای آلوده، دوباره حس می‌شد. زباله‌های آرادکوه و کارخانۀ سیمان مازوت‌سوز متهمان ردیف اول بوی بد تهران بودند که پس از چندین هفته شناسایی و اعلام شدند. اخیرا شینا انصاری، مدیر کل محیط زیست شهرداری تهران، مازوت را تنها شریک جرم دانست و منابع را در سطح شهر تشخیص داد. هدف این نقد، تشویق مسئولان به اصرار بر گفته‌های قبلی‌شان نیست. هدف نشان‌دادن این نکته است که مدیران شهری تا چه حد در تشخیص بدیهیات، لَخت و کرخت عمل می‌کنند تا حدی بعد از گذشت بیش از یکسال از انتشار بوی نامطبوع ناشناخته، محیط زیست شهرداری تهران، به تازگی با ردیابی مراجعات تلفنی به سامانۀ ۱۳۷، فرضیۀ انتشار بو از اطراف تهران را رد کرده است. سال گذشته، تهران چند روز بدبو در تقویم خود داشت، امسال اخبار تهران چند خبر تکراری در روزهای متفاوت تقویم خود داشت. اخبار تکراری‌ای که ملکۀ ذهن شهروندان شد: تهران ۲۷ کانون بوی نامطبوع در جنوب دارد که همه همین دوسال به جنوب تهران اضافه شده‌اند. ۱۲ آذر ۹۸| محسن بندپی: ۲۷ کانون بوی نامطبوع در جنوب تهران وجود دارد که برای آنها اقداماتی ...