برچسب: تبلیغات

تبلیغات کالا در سطح شهر، از سیاست‌گذاری تا محتوا

تبلیغ ابزاری است که به واسطۀ آن اقناع مخاطب در مورد خرید یک محصول، یک سرویس و یا القای یک رفتار به عمل می‌آید. اما فرستندۀ چنین پیامی یا سفارش‌دهندۀ آن، در قالب چارچوب‌های فرهنگی_اجتماعی و حتی اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرد. در سلسله نقدهایی که از طریق همین کانال خواهید خواند، با نگرش کل به جزء نخست به این مطلب می‌پردازیم که «چه قوانین حقوقی بر تنظیم محتوای تبلیغ تاثیرگذار هستند» و «چرا منع تبلیغات، در کشوری همچون ایران، از منع تبلیغ کالاهایی همچون سیگار، الکل و یا برخی مواد غذایی فراتر رفته است». سپس چگونگی تولید محتوا و بازخورد تبلیغات نزد مخاطب که دو روی متفاوت یک سکه هستند را در مقالات بعدی معرفی خواهیم کرد. در سال‌های اخیر، رهبر انقلاب با شعارهایی از قبیل «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی» یا «حمایت از کالای ایرانی» توجه مسئولین را به این سمت معطوف کرده است. بنابراین بلافاصله وظایف شورای عالی انقـلاب فرهنگـی، یا به عبارت بهتر، وضع سیاسـت‌هـا و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی به عنوان راهبردی فکری مطرح می‌شود. بیلبوردها، بنرها، پل‌ها، و تبلیغات ناوگان حمل‌و‌نقـل شـهری ماننـد اتوبـوس و متـرو از این قبیل هستند و مشمول قوانینی چون منع تبلیغ کالا و خدمات خـارجی ...

خوش آمدید!

وارد ناحیه کاربری خود شوید

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای بازنشانی رمز عبور خود وارد کنید.