پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: تبلیغات

احزاب سیاسی، شهر تهران را به گروگان گرفته اند.
مهدی فاطمی

احزاب سیاسی، شهر تهران را به گروگان گرفته اند.

راه برون رفت از وضعیت گروگان گیری احزاب، تغییر در رویکرد مشارکت در انتخابات شوراهاست که فارغ از مسائل جناحی به سابقه فرد دقت کرده و از رای دهی لیستی پرهیز شود.