پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: تخریب سرزمین

مرگ آبخوان و بی آبانی
پریچهر صابونچی

مرگ آبخوان و بی آبانی

در بخش اقدام و پیاده سازی راهبردها، استفاده حداکثری از نزولات جوی و سیلابها برای ذخیره سازی و احیای آبخوان ها می تواند از ادامه