پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: تعریض معابر

تعریض معابر منطقه شمیران تهران تهدیدی جدی برای خاطرات جمعی و احساس تعلق مردم
سروین الهی

تعریض معابر منطقه شمیران تهران

پیشنهاد تعریض معابر منطقه یک
از سوی معاون فنی و عمران شهرداری، بدون توجه به منظر تاریخی- طبیعی شمیران به منظور بهبود تردد سواره