پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: تعریف محله

تعریف محله: یک بحران تئوریک
مرتضی همتی

تعریف محله: یک بحران تئوریک

می توان یک تعریف دقیق از محل که جمیع صاحب نظران بر آن توفق داشته باشند به دست داد؟ چه تعریفی می ‌توان از مفهوم محله ارائه داد؟

ابهام در شناخت محله در دوران پیدایش
مرتضی همتی

ابهام در شناخت محله در دوران پیدایش

شناخت و تبیین محله در دوران پیدایش از این جهت اهمیت دارد که پژوهشگران را قادر می ‌سازد که جوهره مفهومی محله را با وضوح بیشتری از الحاقات معنایی تشخیص دهند.

محله معاصر؛ مفهومی که باید از نو شناخت!
مرتضی همتی

محله معاصر؛ مفهومی که باید از نو شناخت!

به منظور تدوین مولفه‌ های محله معاصر به جای آنکه معیارها از محله سنتی یا محله قراردادی مدیریت شهری اخذ شود، باید داده ‌ها از ذهن ساکنین شهر معاصر برداشت شود.