برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : حشمت الله متدین
در حاشیه مجمع عمومی سالیانه انجمن علمی معماری منظر ایران؛

گزارش مراسم نکوداشت بنیان‌گذاران معماری منظر در ایران؛ «احمد علی فرزین» و «حشمت‌الله متدین»

نکوداشت اساتید بنیانگذار معماری منظر در ایران؛ «احمد علی فرزین و حشمت‌الله متدین»، چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت، در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸