پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: دانش بومی

معمار منظر بومی و غیر بومی
امیر هاشمی‌زادگان

معمار منظر بومی و غیر بومی

آیا معمار منظر برای فهم و طراحی یک منظر حتما باید بومی آن جا باشد؟
در معماری منظر ملاک باید فهم افراد بومی باشد.

مرگ آبخوان و بی آبانی
پریچهر صابونچی

مرگ آبخوان و بی آبانی

در بخش اقدام و پیاده سازی راهبردها، استفاده حداکثری از نزولات جوی و سیلابها برای ذخیره سازی و احیای آبخوان ها می تواند از ادامه فرآیند مرگ آنها بکاهد.