پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: ذائقه فرهنگی

ذائقه فرهنگی و سفر
مهدیه شهرابی فراهانی

ذائقه فرهنگی و سفر

ذائقه فرهنگی را عامل تعیین کننده بسیاری از رفتارهای افراد از جمله سفر رفتن می دانند. اینکه تمایلات افراد در یک جامعه برای سفر چیست؟