پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: سرزندگی شهری

دستفروشان در کلان شهر تهران
هانی ارجمندی

دستفروشان در کلان شهر تهران

دستفروشی می‌تواند به عنوان یکی از عناصر منظر شهری موجبات ایجاد فضایی سرزنده در فضاهای شهری از یک سو و اهرمی برای بهبود شرایط