برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : سیمای شهر
 سیدرضا میرحسینی، مدیر روابط عمومی شهرداری کرمان:

شهر کرمان سیما و منظر مناسب شهری ندارد!

برای ساخت مجسمه و المان‌های شهری در یک خلأ قانونی به سر می‌بریم. اگر برای سیما و منظر شهری یک دستورالعمل تعریف شود، می‌توانیم یک ساماندهی کلی داشته باشیم.

۱۹ دی ۱۳۹۷