برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : شارباغ حضرت فاطمه
ابرپروژه های بدون پشتوانه نظری

شارباغ حضرت فاطمه زهرا (س)، پروژه بازآفرینی شهری یا نمره ضعیف دیگری در کارنامه شهرداری؟

اقدام مدیریت شهری برای بهره گیری از اسامی ارزشمندی چون نام بانوی اسلام یا ایجاد خاطره انگیزی با عناوینی چون شارباغ، تلاشی برای اعتبار بخشیدن به پروژه بوده است.

۲۸ فروردین ۱۴۰۰