پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: شهر نئوم

The Line، رویای بلندپروازانه فرار از مرگ
احمد صابری

The Line،رویای بلندپروازانه فرار از مرگ

The line ، ساخت شهر آینده‌گرایانه نئوم با تمرکز بر پایداری محیطی، همخوانی با محیط زیست، جذب گردشگر و اقتصاد سیاسی برنامه‌ریزی شده‌است