مطالب برچسب: صادرات

صادرات نخل پس از صادرات خاک
یونس غربالی‌مقدم

صادرات نخل پس از صادرات خاک

متولیان موضوع صادرات برای محصولات طبیعی مانند نخل با اتخاذ سیاستهای مناسب بازرگانی، مانع از ارزان فروشی سرمایه ‌های ملی و میراث طبیعی کشور شوند.