برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : عباس آباد
به بهانه افتتاح دریاچه هنر در محوطه باغ‌هنر اراضی عباس‌آباد:

دریاچه‌های شهری صرفاً جنبه نمایشی ندارند

اراضی عباس‌آباد با توجه به موقعیت، چشم‌انداز و اهداف سند توسعۀ آن، فرصت یگانه‌ای برای تمرین و آزمودن برنامه‌ریزی زیرساخت‌های اکولوژیک در مقیاس شهر را دارد.

۱۳ مهر ۱۳۹۸