برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : فقر
حکایت مافیای زباله در پایتخت

مافیای طلای کثیف!

عدم نظارت مسئولین و منفعت طلبی مافیای زباله صحنه شهر را تبدیل به پاتوق زباله گردها، کارتن خوابها، معتادین متجاهر و کودکان کار خیابانی کرده است.

۰۱ دی ۱۳۹۹

آمار تکان دهنده فردین یزدانی، مدیر طرح جامع مسکن:

ویلایی نشین‌ های فقیر تهرانی!

حدود 80 درصد تهرانی‌ها آپارتمان‌نشین هستند. ویلایی نشین‌ها معمولا افراد ساکن خانه‌های کلنگی و بافت فرسوده هستند که توان مالی نوسازی خانه خود را ندارند.

۰۲ بهمن ۱۳۹۷