پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: متروپل

با رخم متروپل بر منظر شهری آبادان چه باید کرد؟
امین مقصودی

با زخم متروپل بر منظر شهری آبادان چه باید کرد؟

مکان حادثه ساختمان متروپل، در ارتباطی مستقیم با منظر شهری آبادان عمل می کند. به عبارتی دیگر این مکان همواره در جریان زیست شهری نقشی پر رنگ را ایفا خواهد نمود.