برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Sunday, 31 May , 2020
امروز : یکشنبه, ۱۱ خرداد , ۱۳۹۹ - 9 شوال 1441
برچسب : مجلس شورای ملی

طبقه‌بندی متفاوت و نمودارهای مکان رویدادهای جنبش مشروطه؛ از محل بست‌نشینی تا کاخ صدور فرمان مشروطیت

حمید رضا حسینی پژوهشگر تاریخ می گوید:«روی نقشه‌ای که از محدوده تهران عصر ناصری تهیه شده است، ۳۴ نقطه دیده می‌شود که مکان-رویدادهای مربوط به دوره اول مشروطه، یعنی آبان ماه ۱۲۸۴ تا مهرماه ۱۲۸۵ هستند و البته سه مورد آن‌ها خارج از محدودهٔ دارالخلافه ناصری است.»

۲۰ مرداد ۱۳۹۷