پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: مدیریت ناکارآمد

کرگدن نقاشی می کشد
عطیه غفوری

کرگدن نقاشی می کشد

نقاشی کرگدن استعاره از مدیریت ناکارآمد در تصمیم مدیران است. این مساله گریبان بسیاری از مدیران را گرفته است.